Usługi Prawne dla Organizacji Pozarządowych, Fundacji i Stowarzyszeń

Oferujemy kompleksową obsługę prawną dla Organizacji Pozarządowych, Fundacji i Stowarzyszeń. Rozumiemy specyfikę działania trzeciego sektora i oferujemy profesjonalne wsparcie w zakresie zakładania, zarządzania oraz prowadzenia działalności statutowej. Nasz zespół prawników posiada bogate doświadczenie w pracy z organizacjami non-profit, co pozwala nam dostarczać rozwiązania prawne dostosowane do ich unikalnych potrzeb.

ZAKRES USŁUG

1. Zakładanie i Rejestracja Organizacji:
– Pomoc w zakładaniu fundacji i stowarzyszeń, w tym sporządzanie statutów i innych
   dokumentów założycielskich.
– Rejestracja organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
– Doradztwo w wyborze odpowiedniej formy prawnej i struktury organizacyjnej.
2. Obsługa Prawna Działalności Statutowej:
– Sporządzanie i opiniowanie umów związanych z działalnością organizacji.
– Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej.
– Pomoc w zakresie uzyskiwania zezwoleń i dotacji.
3. Prawo Pracy i Wolontariat:
– Doradztwo w zakresie zatrudniania pracowników oraz współpracy z wolontariuszami.
– Sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia oraz umów o wolontariat.
– Reprezentacja w sporach pracowniczych i doradztwo w kwestiach związanych z
   ubezpieczeniami społecznymi.
4. Prawo Podatkowe i Księgowość:
– Doradztwo podatkowe i pomoc w rozliczeniach podatkowych.
– Doradztwo w zakresie ulg i zwolnień podatkowych dla organizacji non-profit.
– Wsparcie w prowadzeniu księgowości i sprawozdawczości finansowej.
5. Zarządzanie i Compliance:
– Doradztwo w zakresie zarządzania organizacją, w tym w kwestiach związanych z
   odpowiedzialnością członków zarządu.
– Wsparcie w zakresie przestrzegania przepisów prawa, wewnętrznych regulacji i
   standardów etycznych.
– Audyty prawne i organizacyjne.
6. Rozwiązywanie Sporów i Windykacja:
– Reprezentacja w sporach sądowych i pozasądowych.
– Mediacje i negocjacje w sprawach związanych z działalnością organizacji.
– Windykacja należności i odzyskiwanie długów.