USŁUGI prawne DLA biznesu

Nasza kancelaria specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług prawnych i okołoprawnych dla przedsiębiorców i firm. Oferujemy profesjonalne wsparcie na każdym etapie działalności gospodarczej, pomagając w rozwiązywaniu problemów prawnych oraz wspierając rozwój i zabezpieczanie interesów naszych klientów. Nasz zespół prawników posiada bogate doświadczenie w różnych sektorach gospodarki, co pozwala nam dostosować usługi do specyficznych potrzeb biznesu.

ZAKRES USŁUG

1. Doradztwo Korporacyjne i Spółki:
– Zakładanie i rejestracja spółek oraz innych form działalności gospodarczej.
– Sporządzanie i opiniowanie umów oraz dokumentów korporacyjnych.
– Doradztwo w zakresie fuzji, przejęć i restrukturyzacji spółek.
2. Prawo Umów:
– Sporządzanie, analiza i negocjowanie umów handlowych i cywilnoprawnych.
– Doradztwo w zakresie realizacji i egzekwowania umów.
– Rozwiązywanie sporów dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania umów.
3. Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:
– Doradztwo prawne w zakresie zatrudniania pracowników i współpracy z kontrahentami.
– Sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, regulaminów i innych dokumentów
   kadrowych.
– Reprezentacja w sporach pracowniczych oraz doradztwo w zakresie ubezpieczeń
   społecznych.
4. Prawo Podatkowe:
– Doradztwo podatkowe i planowanie podatkowe dla przedsiębiorców.
– Reprezentacja w postępowaniach podatkowych i kontrolach skarbowych.
– Optymalizacja podatkowa i doradztwo w zakresie ulg i zwolnień podatkowych.
5. Prawo Własności Intelektualnej:
– Ochrona znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i praw autorskich.
– Sporządzanie i negocjowanie umów licencyjnych i umów przeniesienia praw.
– Reprezentacja w sporach dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej.
6. Prawo Konkurencji i Ochrona Konsumentów:
– Doradztwo w zakresie zgodności z przepisami prawa konkurencji.
– Reprezentacja w postępowaniach przed organami ochrony konkurencji.
– Doradztwo w zakresie ochrony praw konsumentów i zgodności z przepisami
   konsumenckimi.
7. Windykacja Należności:
– Windykacja należności i odzyskiwanie długów.
– Sporządzanie wezwań do zapłaty i reprezentacja w postępowaniach sądowych.
– Doradztwo w zakresie zabezpieczania należności i egzekucji komorniczej.