SITE IN ENGLISH DEUTCHE
Zakres Usług Zakres Działalności Współpraca Kontakt Zgłoś Zapytanie

Współpraca z Kancelarią Arbitra


Kancelaria Arbitra poszukuje partnerów, w zakresie wzajemnej pomocy prawnej, na terenie RP oraz po za jej granicami.
Oferujemy naszą pomoc w obsłudze prawnej Państwa Klientów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności prowadzenie spraw spornych przed sądami i urzędami, pośrednictwo i pomoc w negocjacjach, odzyskiwanie wierzytelności oraz interpretację często zawiłych i dynamicznie zmieniających się przepisów prawa polskiego.

Jednocześnie oczekujemy wzajemności w zakresie obsługi prawnej naszych Klientów na Państwa terytorium, tak by zarówno nasi jak i Państwa Klienci mieli zapewnioną gwarancję szybkiej, sprawnej i profesjonalnej obsługi prawnej bez konieczności zwykle uciążliwych i czasochłonnych podróży.

Ze swej strony uważamy, że wzajemna współpraca pozwoli na obopólne poszerzenie pakietu świadczonych usług, na coraz bardziej konkurencyjnym i dynamicznym rynku usług prawniczych.
W przypadku chęci podjęcia współpracy z Kancelarią Arbitra, prosimy o kontakt listowny na adres korespondencyjny w Łodzi lub drogą mailową, na adres: arbitra@arbitra.pl

- Praca dla aplikantów:

Zapraszamy osoby zainteresowane stałą lub doraźną współpracą z naszą kancelarią, będące aplikantami radcowskimi bądź adwokackimi.
Od kandydatów oczekujemy rzetelnej znajomości warsztatu pracy prawnika, swobodnego operowania językiem prawniczym w mowie i w piśmie, zdolności analitycznych, wysokiej kultury osobistej oraz samodyscypliny i organizacji pracy.

Osoby aplikujące na stanowisko pracy prosimy o przesłanie życiorysu wraz z listem motywacyjnym na adres
e-mailowy : rekrutacja@arbitra.pl


- Praktyki zawodowe/staż:

Nasza Kancelaria, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych prawników, daje możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w profesjonalnym środowisku prawniczym, tak ważnego  w dzisiejszych czasach. 
W związku z powyższym nasza Kancelaria umożliwia odbycie stażów zawodowych przez absolwentów studiów prawniczych, a także praktyk zawodowych dla studentów IV i V roku.
Ze względu na dużą ilość zgłoszeń, zastrzegamy sobie prawo wyboru osób, do odbycia stażu lub praktyki.

Wszystkich chętnych zapraszamy do aplikowania na adres: rekrutacja@arbitra.pl


 

 


KANCELARIA          ZAKRES USŁUG       ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI           WSPÓŁPRACA          KONTAKT          ZGŁOŚ ZAPYTANIE

Kancelaria Arbitra Łódź, tel./fax 42 633 11 66